Chào mừng bạn đến với dự án Long Thọ - Phước An | Hotline:090.2222.888 - 0944.33.43.43

Mặt BằngDự án Khu dân cư Long Thọ – Phước An được chia làm 4 nhóm nhà ở chính:

slider-2

Nhóm nhà ở số 1 bao gồm:

– Nhà trẻ mẫu giáo: 8.942 m2
– Trường cấp 1: 7.770 m2
– Khu công viên cây xanh TDTT: 22.476 m2
– Cây xanh khu LO1; LO2: 3.551 m2
– Trạm y tế, trường cấp II, III: 118.062 m2
– Tổng số lô đất: 912 lô

Nhóm nhà ở số 2 bao gồm:

– Nhà trẻ mẫu giáo:10.096 m2
– Trường cấp 1: 13.840 m2
– Khu công viên cây xanh: 10.480 m2
– Hồ nước cảnh: 3.100 m2
– Tổng số lô đất: 490 lô

Nhóm nhà ở số 3 bao gồm:

– Nhà trẻ mẫu giáo:11.456 m2
– Trường cấp 1: 12.575 m2
– Khu công viên cây xanh: 13.352 m2
– Chợ, các cửa hàng DV: 5.517 m2
– Cây xanh, công viên khu NV (2, 5, 6, 8): 11.120 m2
– Cây xanh, công viên khu (LO2, LO3) : 3,574 m2
– Tổng số lô đất: 1487 lô

Nhóm nhà ở số 4 bao gồm:

– Nhà trẻ mẫu giáo: 8.617 m2
– Trường cấp 1: 11.735 m2
– Khu công viên cây xanh: 39.070 m2
– Chợ, các cửa hàng DV: 2.722 m2
– Cây xanh, công viên khu NV (3, 5, 7, 8): 15.270 m2
– Cây xanh, công viên khu (LK1, LK2) : 4.413 m2
– Cây xanh, công viên khu BT (1, 2, 3) : 7.415,7 m2
– Tổng số lô đất: 1887 lô